Vilkår & Betingelser for opbevaring af indbo

1. Lejeaftalen:
1.1 Ved nærværende aftale får Kunden ret til i lejeperioden at opbevare indbo i særskilt møbel lift.

2. Opbevaret gods
2.1 Det er alene tilladt at opbevare (tørt) stykgods i møbel lifte, medmindre andet er specifikt aftalt. 

2.2 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand- eller miljøfarligt, eller på nogen anden måde skadeligt gods i møbellifte, herunder batterier. Kunden må ikke opbevare gods, som væsentligt afviger fra, hvad der må anses som normalt indbo i relation til værdi og skrøbelighed, såsom eksempelvis pelsværk, juveler og kontanter.

2.3 Multiflyt A/S påtager sig ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til opsyn, overvågning og lignende. 

2.4 Der må ikke opbevares fødevarer på lageret. 

3. Depotrummets anvendelse og opsyn:
3.1 Kunden må alene anvende møbellifte til opbevaring af gods. 

3.2 Såfremt kunden ønsker at få adgang til det opbevarede, koster dette 350 kr. pr time+ moms.

3.4 Rygning er strengt forbudt på lageret.

4. Lejen
4.1 Lejen betales månedsvis forud hver den 15.  i måneden. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på kr. 100 pr. fremsendt rykkerbrev, samt renter i henhold til rentelovens regler fra fakturaens forfaldsdag. Kunden er tillige forpligtiget til at betale Multiflyt A/S alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af skyldig leje.

4.2 Multiflyt A/S er berettiget til at ændre lejens størrelse, når Multiflyt A/S finder det begrundet i markedsforholdene, jf. erhvervslejelovens § 13. Sådan ændring skal skriftligt meddeles Kunden med et varsel på minimum 30 dage. Den ændrede leje er, hvis ikke andet er anført, gældende 30 dage efter at denne skriftligt er meddelt Kunden. Kunden kan ikke kræve leje nedsat. Erhvervslejelovens § 13, stk. 2 finder ikke anvendelse.

4.3 Efter Multiflyt A/S har gennemført en lejeregulering efter pkt. 5.2 kan en ny regulering tidligst varsles 3 måneder efter, at den foregående regulering trådte i kraft. Ligeledes kan lejeregulering tidligst gennemføres med 30 dages varsel 3 måneder efter aftalens ikrafttræden.

4.4 Multiflyt A/S er berettiget til at hindre kunden adgang til depotrummet, hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen.

4.5 Såfremt Kunden måtte have penge til gode hos Multiflyt A/S, vil Multiflyt A/S kontakte Kunden for at lave en aftale om, hvad der skal ske med Kundens tilgodehavende. For kunder, som er fraflyttet deres lejemål, og som Multiflyt A/S forgæves har forsøgt at få kontakt med via de af Kunden oplyste telefonnumre og e-mailadresser jfr. Pkt. 6.1, vil Multiflyt A/S lave en overførsel til det af Kunden sidst oplyste kontonummer. Ansvaret for at holde Multiflyt A/S opdateret med det til enhver tid aktuelle kontonummer påhviler alene Kunden, og Multiflyt A/S kan ikke gøres ansvarlig for overførsel af beløb, som bliver sat ind på et kontonummer, der af den ene eller anden årsag ikke længere er aktuelt for Kunden, eller som måske tilhører en anden part.

5. Øvrige bestemmelser
5.1 Adresseændring, ændring af telefonnummer og e-mailadresse skal straks meddeles til Multiflyt A/S. Meddelelser/pengeoverførsler, som Multiflyt A/S sender til den seneste af Kunden oplyste adresse, e-mailadresse og kontonummer er bindende for Kunden.

5.2 Kunden har hverken afståelsesret eller fremlejeret. Kunden kan således ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til andre uden Multiflyt A/S skriftlige samtykke.

5.3 Kunden har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevares i møbelliften eller på anden vis lade tredjemand benytte det lejede uden Multiflyt A/S skriftlige samtykke. 

5.4 Multiflyt A/S har til enhver tid ret til at forudsætte, at Kunden er ejer af indboet, som opbevares i møbellifte. 

6.1 Multiflyt A/S garanterer frostfrihed ved leje af møbellift i frostfri opbevaringsarealer. Garantien gælder ikke i tilfælde af svigt i strømforsyningen eller andre force majeure tilfælde.

7. Forsikring og ansvar
7.1 Multiflyt A/S er forpligtiget til at holde ejendommen forsikret. Det er kundens ansvar at alle Kundens ejendele til enhver tid er forsikret under lejeperioden. Forsikringen skal dække den totale værdi, af de til enhver tid opbevarede effekter, og skal være gyldig i hele aftalens løbetid. Hvis kunden vælger at have sine ejendele inkluderet i Multiflyt A/S forsikringsdækning, skal den totale værdi af de opbevarede effekter afspejle dette.

7.4 Multiflyt A/S er ikke ansvarlig over for Kundens tab, som måtte opstå som følge af, at Kundens opbevarede gods bliver beskadiget som følge af brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede gods/depotrummet tegnes og betales af Kunden, herunder eksempelvis tyveriforsikring.

8. Kundedatabase
8.1 Selskabet er dataansvarlig for Kundens personoplysninger, som Selskabet måtte indsamle, videregive, opbevare eller på anden måde behandle som følge af denne aftale. Selskabet skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af gældende persondatalovgivning.

8.2 Mere information om, hvordan Selskabet behandler persondata og Kundens rettigheder i forbindelse med behandlingen, kan findes i Selskabets Persondatapolitik og i Persondatapolitikken for Kunder, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside

9. Misligholdelse og ophævelse:
9.1 Multiflyt A/S er berettiget til at ophæve lejeaftalen i de misligholdelsestilfælde, som er nævnt i erhvervslejelovens § 69.

9.2 I tilfælde af Kundens misligholdelse af denne aftale, er Multiflyt A/S bemyndiget til at realisere de effekter, som måtte være til stede i Kundens opbevaring, hvis omkostningerne ved fortsat opbevaring ikke står i rimelige forhold til godsets værdi, eller hvis Kunden ikke inden 10 dage efter skriftligt påkrav afhenter godset. Det provenu, som måtte oppebæres ved denne realisation, går forlods til dækning af forfaldne ydelser i henhold til nærværende aftale, herunder lejerestancer, lejetab, omkostninger i forbindelse med depotrummets rømning og andre krav i anledning af aftalens ophør.

9.3 Kunden har ved lejeaftalens indgåelse bemyndiget Multiflyt A/S adgang til Kundens depotrum med henblik på realisation af de i opbevaring opbevarede effekter, jf. pkt. 9.2.

9.4 Kunden er forpligtiget til at oplyse Multiflyt A/S, såfremt det opbevarede gods er leaset, købt med ejendomsforbehold, eller såfremt tredjemand i øvrigt har rettigheder over godset.

Lastnings- og parkeringsområdet:
Sænk hastigheden til et minimum på pladsen, altid under 15 km/t. Bed om hjælp, hvis du ikke har et godt udsyn
· Parkér udelukkende på de tilhørende P-pladser. Husk venligst at andre Kunder kan have behov for at komme frem.

Inde på grunden:
· Der må ikke medbringes hunde eller andre kæledyr på matriklen.
· Lad ikke børn være uden opsyn og lad dem ikke løbe omkring uden opsyn.
· Blokér ikke færdselsveje (gange, porte, døre, tilkørselsveje m.m.)
· Hvis du ser noget mistænkeligt eller noget som kan kompromittere sikkerheden, kontakt personalet!

Betalingsbetingelser:
· Din regning bliver dannet den 15. i hver måned, med betalingsdag  8 dage efter modtagelsen.
· Når en rykker bliver bogført, kan den ikke trækkes tilbage.
· Hvis du ønsker at opsige dit depotrum, skal denne være Multiflyt A/S i hænde senest den 15. i en måned til fraflytning tidligst med udgangen af en kalender måned. 

Brandsikkerhed:
· Rygning er ikke tilladt på lageret.

Bestil et uforpligtende tilbud på jeres næste flytning

Vi er altid klar til at regne en pris til dig, så du ikke bliver overrasket.

BESTIL TILBUD
Søren Fink Jensen
Søren Fink Jensen
23/02/2021
Bekræftet
Vi oplevede fra start til slut professionelt personale, alle har løst vores opgave med smil, og super hurtig nedpakning og en flytning der bare gik rigtig hurtigt - der var nærmest ingen pauser. Kontakten til Lars blev skabt gennem de søde piger på kontoret, og Lars fandt på en fleksibel løsning, da vores indkørsel var stejl og ikke ville kunne holde til lasttrykket fra en stor lastvogn. Så alt i alt, kan jeg kun give min varmeste anbefaling for et helt igennem exceptionel flyttefirma.
Læs mere
Signe Ankjærgaard
Signe Ankjærgaard
09/02/2021
Bekræftet
Fantastisk service hele vejen igennem både mht. pris, aftaler og korrespondance. Selve flytningen klarede de super hurtigt og med godt humør. Vil vælge dem igen!
Læs mere
Andreas Plickert
Andreas Plickert
09/02/2021
Bekræftet
Min far bookede Multiflyt til flytning fra Helsingør til Langeland, og Multiflyt ydede en fantastisk service og gjorde det en behagelig oplevelse - God telefonisk kommunikation og flyttemændende var behagelig og meget venlige. Og da flytningen blev færdiggjort hurtigere end forventet, blev der givet et afslag i den oprindelig pris. Alt i alt en kanon service!
Læs mere
Steen Melton
Steen Melton
06/02/2021
Bekræftet
Vi brugte Multiflyt da vi flyttede fra stort hus til lejlighed på 7. sal. Alt fungerede perfekt fra første aftale og til alt var på plads i god stand. Pålidelig overholdelse af aftaler og påpasselig med vores ting, og super friske og behagelige medarbejdere. Kan anbefales.
Læs mere
Kattia
Kattia
04/02/2021
Bekræftet
Så let kan det gøres at flytte. Behagelig telefonisk samtale, hurtig og fleksibelt tilbud på mail. To super effektive flyttemænd med en god tone og friskt humør, flyttede Alle møbler, porcelæn og blomster. Alt var intakt da vi pakkede ud og det gik meget hurtigere end vi havde forventet. Jeg kan klart anbefale Multiflyt!
Læs mere
Pia Habelskov
Pia Habelskov
25/01/2021
Bekræftet
Skulle hjælpe med at flytte fra Skotterup til Ålsgårde, fantastiske flyttemænd og rigtig god pris. Tusind tak for jeres søde væremåde.
Læs mere
Lena Kring
Lena Kring
22/11/2020
Bekræftet
Har haft en fantastisk oplevelse med 2 skønne flyttefolk mandag d. 16/1- 20 - fra hus til lejlighed - I var så profesionelle - TUSIND TAK FOR JER.
Læs mere
Christopher Grand
Christopher Grand
21/11/2020
Bekræftet
Erik Askov
Erik Askov
01/11/2020
Bekræftet
Det at flytte er et nervepirrende projekt efter 45 år i det samme hus.Multiflyt klarede alle opgaver perfekt . Både den fysiske del og med venlighed og omsorg for os og vores ting. Min bedste anbefaling.
Læs mere
Lizl Rand
Lizl Rand
21/10/2020
Bekræftet
Super service... i vores familie har vi flyttet med dem 3 gange. Og alle gange har vi været så tilfredse. Kommer til tiden, har respekt for tingene, er hurtige og afregningen er fair i forhold til tidsforbrug. Vil vælge dem igen!!!
Læs mere

Vi er Nordsjællands største flyttefirma med erfaring indenfor både privat- og erhvervsflytning igennem 35 år.

© Copyright 2021 - Multiflyt - All Rights Reserved
map-marker