MultiFlyt A/S har kontrakt med ATP i Hillerød.

Vi står for de daglige flytteopgaver både internt og eksternt.

MultiFlyt har specialiseret sig i flytninger for både private og erhverv, hvor intet er for stort eller for småt.

MultiFlyt råder over alt moderne udstyr som er skånsomt for vores ansatte..
Det være sig miljøvenlig 25 meters flyttelift, møbelhunde, sækkevogne samt arkiv bure/pc bure.

MultiFlyt A/S kører for fogedretten og Politiet i Nordsjælland.

Her er vi behjælpelige med udkørende fogedforretning for boligselskaber, advokatfirmaer, SKAT.

Fremmøde med fogeden, advokaten samt låsesmed.

Vi sørger for nedpakning, flytning samt evt. miljørigtig bortskaffelse af evt. affald.

Kørsel til Politiets lagre. Alt med billede dokumentation og pakkelister på indboet.